Main content

Croeso i BBC Cymru Fyw

Huw Meredydd Roberts

Rheolwr, Gwasanaethau Ar-lein Cymraeg BBC Cymru

Tagiwyd gyda:

Mae’n ddiwrnod pwysig i BBC Cymru. Heddiw, 22 Ebrill 2014, mi rydan ni’n cymryd cam pwysig ymlaen wrth sefydlu gwasanaeth ar-lein Cymraeg newydd.

Mae’r misoedd diwethaf wedi bod yn rhai prysur i ni – nid yn unig yn cyhoeddi cynnwys ar wefannau’r BBC wrth gwrs – ond yn ymchwilio, yn dadansoddi, yn crafu pen ac, yn fwyaf pwysig, yn gwrando.

O’r sylwadau a’r adborth rydan ni wedi eu derbyn, fe ddaeth yn glir bod ‘na alw am wasanaeth ar-lein gan BBC Cymru sydd yn unigryw i’r Gymraeg, yn adlewyrchu yr hyn sy’n digwydd yng Nghymru heddiw ac yn cael ei ddiweddaru’n gyson.

Rwy’n falch i ddweud ein bod ni erbyn hyn yn barod i wthio’r cwch i’r dŵr... Croeso felly i BBC Cymru Fyw.

BBC Cymru Fyw

Beth yw BBC Cymru Fyw?

Bwriad y gwasanaeth yw i adlewyrchu ‘y diweddaraf am Gymru’, a hynny ym myd newyddion, gwleidyddiaeth, chwaraeon, y celfyddydau, cerddoriaeth, radio, teledu a diwylliant poblogaidd. Ond sut byddwn ni’n gwneud hyn?

Mi fydd newyddion yn ganolog i’r gwasanaeth wrth gwrs, ond hefyd mi fyddwn ni’n cyhoeddi darnau nodwedd a barn er mwyn cynnig onglau a safbwyntiau gwahanol - ffyrdd newydd o edrych ar faterion y dydd.

Gydag ymchwil yn awgrymu mai ychydig iawn o amser sy’n cael ei dreulio gan ddefnyddwyr y we ar wefannau Cymraeg yn gyffredinol, mae ‘na her yn ein hwynebu i dynnu sylw ein defnyddwyr at y cynnwys da sydd ar gael ar-lein – ac mae ‘na gynnwys da ar gael. Mi fyddwn ni felly yn cynnig dolenni dyddiol i gynnwys newydd am Gymru tu hwnt i’r BBC – yn ofod ar gyfer y gorau am Gymru.

Er mwyn tynnu’r holl elfennau yma at ei gilydd, mi fyddwn ni’n cyhoeddi llif byw o ddiweddariadau byrion. Bydd y llif yma o newyddion, gwybodaeth a dolenni yn ein caniatáu i gyhoeddi cynnwys yn gyflym, i’r funud, ac mewn un lle. Mae Ruth Thomas, sy’n arwain tîm newyddion BBC Cymru Fyw, yn esbonio mwy am yr elfen yma yn ei blog hi.

Un gwasanaeth, sawl sgrîn

Rwy’n falch o allu dweud y bydd BBC Cymru Fyw yn gweithio ar sgrîn o unrhyw faint - yn ffôn clyfar, yn dabled neu’n gyfrifiadur - a byddwn ni’n cynnig yr un gwasanaeth ar bob dyfais. Y term technegol am hyn yw gwefan ‘ymatebol’ (fully responsive), a Cymru Fyw yw’r gwasanaeth newyddion cyntaf yn y BBC i gynnig hyn.

Mae ‘na fanteision i fod y cyntaf i fentro – mae’n gyffrous i dorri tir newydd ac i arloesi wrth gwrs. Ond un o’r anfanteision yw y bydd y gwasanaeth yn newid ychydig yn ystod yr wythnosau cyntaf, a dyna’r rheswm ein bod ni’n dechrau arni gyda fersiwn ‘beta’ o Cymru Fyw.

Beth yw beta?

Mae’r term beta yn cyfeirio at wefan sy’n parhau i ddatblygu a newid. Felly, bydd rhai pethau yn cael eu hychwanegu at BBC Cymru Fyw yn ystod yr wythnosau nesaf cyn lansio’n swyddogol. A dyma lle dwi’n dod nôl at bwysigrwydd gwrando.

Wrth i ni lansio fersiwn beta o BBC Cymru Fyw, un o’r pethau mwyaf pwysig i ni yw i wrando ar yr hyn sydd ganddo chi i’w ddweud. Beth yw eich barn am y gwasanaeth? Ydych chi’n sylwi ar unrhyw broblemau wrth ei ddefnyddio (‘bugs’)? Oes ganddo chi awgrymiadau am sut allwn ni wella’r gwasanaeth? Gallwch roi gwybod i ni drwy e-bostio adborth.cymru@bbc.co.uk neu gallwch drydar @BBCCymru gan ddefnyddio #cymrufyw.

Mae ‘na hefyd gynlluniau i ryddhau ap Cymru Fyw yn y misoedd nesaf hefyd, felly cadwch eich llygaid yn agored am hynny.

Beth arall gan BBC Cymru ar-lein?

Nid BBC Cymru Fyw fydd yr unig wasanaeth ar-lein Cymraeg bydd BBC Cymru yn ei gynnig – mi fyddwn ni’n parhau i adeiladu ar lwyddiant Radio Cymru ar-lein, yr iPlayer, adnoddau dysgu a hefyd gemau CBeebies yn Gymraeg.

Pan sefydlwyd Radio Cymru yn y 70au, roedden nhw’n pwysleisio mai’r “bobl bia’r cyfrwng”. Ac felly mae hi gyda BBC Cymru Fyw. Maen nhw’n ddyddiau cynnar, ond maen nhw’n ddyddiau cyffrous, felly gobeithio y dewch chi efo ni ar y siwrne.

Tagiwyd gyda:

Mwy o negeseuon

Blaenorol

BBC Cymru - Dathlu 50

Nesaf

Newidiadau i Cymru Fyw