Main content

BBC Cymru - Dathlu 50

Dafydd Owen

Dathliadau BBC Cymru yn 50

Penblwydd Hapus BBC Cymru! Oes, mae 'na hanner canrif ers darllediad cynta’r gwasanaeth cenedlaethol newydd ar Chwefror 9fed 1964.

Mae carreg filltir fel hon yn gyfle i edrych ar rai o’r newidiadau gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol sydd wedi digwydd yma yng Nghymru dros yr hanner canrif ddiwethaf.

Roedd sefydlu gwasanaeth darlledu cenedlaethol i Gymru yn ddatblygiad pwysig iawn hanner can mlynedd yn ôl, ond pwy feddyliai bryd hynny y byddai yna gyfrwng newydd i gadw cwmni i’r gwasanaethau teledu a radio?

Rydyn ni wedi gwahodd tri blogiwr i bori trwy’r archif a rhannu sylwadau am rai o ddatblygiadau’r cyfnod.

Darllenwch a chliciwch wrth i ni gamu nôl i’r gorffennol ...

O Gaernarfon i Ddatganoli

Hanner Canrif o Frethyn

Cayo a Chofio Cwm Celyn

Mwy o negeseuon

Blaenorol

O Gaernarfon i Ddatganoli

Nesaf

Croeso i BBC Cymru Fyw