Main content

Elin Meredith

Nifer y negeseuon 5

Negeseuon

 1. Stormydd Hydref

  Lluniau o'r difrod achoswyd gan y corwynt a sgubodd drwy dde Cymru ar Hydref 27 1913

  Darllen mwy

 2. Lluniau Patagonia Tom Griffiths

  Lluniau trawiadol o'r Wladfa Gymreig gan y ffotograffydd Tom Griffiths yn cael eu harddangos am y tro cyntaf.

  Darllen mwy

 3. Podlediadau: Straeon newydd i blant

  Mae BBC Cymru wedi comisiynu chwe stori newydd sbon i'r plant lleiaf gan awduron adnabyddus i chi eu lawrlwytho fel podlediad i’ch plant wrando arnyn nhw unrhyw bryd.

  Darllen mwy

 4. Dathlu menywod Cymru

  Yn yr wythnos y cafodd y ferch o Sgiwen, Bonnie Tyler, ei dewis i gynrychioli Prydain yng nghystadleuaeth Cân yr Eurovision a Caryl Lewis ei hethol yn Hoff Awdur Cymru, dathlwn ferched Cymru ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod.

  Darllen mwy

 5. Croeso!

  Croeso i flog newydd BBC Cymru lle byddwn ni’n dod â gwybodaeth, sylwadau a phytiau difyr i chi am be’ sy’n digwydd yng Nghymru ym maes y celfyddydau, hanes, gwyddoniaeth a mwy.

  Darllen mwy