Main content

Awduron

 1. LLAWN01 - Gŵyl gelfyddydol newydd Llandudno

  Gŵyl gelfyddydol newydd yn Llandudno yw LLAWN01 sydd wedi cael ei threfnu a’i llunio gan Marc Rees. Canolbwynt y penwythnos (Medi 20-22) fydd chwe cerbyd ymdrochi Fictorianaidd.

  Darllen mwy

 2. Cayo a Chofio Cwm Celyn

  Y newyddiadurwr Lyn Ebenezer sydd yn hel atgofion am un o straeon newyddion mwya'r hanner canrif ddiwethaf yng Nghymru

  Darllen mwy

 3. Hanner canrif o frethyn?

  Oedd Magi Post bron efelychu Twiggy? A'i aelodau Cymdeithas yr Iaith oedd y protestwyr smarta yn y byd? Elin Mai o gwmni Styledoctors sy'n bwrw golwg ysgafn ar wisgoedd dros y 50 mlynedd ddiwethaf.

  Darllen mwy

 4. Stormydd Hydref

  Lluniau o'r difrod achoswyd gan y corwynt a sgubodd drwy dde Cymru ar Hydref 27 1913

  Darllen mwy

 5. BBC Cymru - Dathlu 50

  BBC Cymru yn dathlu 50 mlynedd o ddarlledu  

  Darllen mwy

 6. O Gaernarfon i Ddatganoli

  Dyfan Powel, myfyriwr ymchwil yn Adran Wleidyddiaeth Prifysgol Aberystwyth, sy'n edrych ar ddigwyddiadau arwyddocaol yn narlledu Cymru dros y 50 mlynedd diwethaf. 

  Darllen mwy

 7. Swyddi newydd BBC Cymru Fyw

  Fyddech chi'n hoffi'r cyfle i weithio i wasanaeth arlein BBC Cymru Fyw, neu'n nabod rhywun fyddai â diddordeb? Mae tair swydd wahanol yn cael eu hysbysebu.

  Darllen mwy

 8. BBC Cymru Fyw - gwasanaeth sy'n diweddaru'n amlach

  Dros yr wythnosau nesaf, fe welwch chi nifer o newidiadau i wefannau Cymraeg y BBC wrth i ni ffarwelio â Newyddion Ar-lein a chroesawu'r gwasanaeth newydd BBC Cymru Fyw.

  Darllen mwy

 9. PyC - drama newydd aml-blatfform arloesol

  Dros y misoedd diwethaf mae Hannah Thomas wedi bod yn brysur yn sefydlu PYC, sef rhaglen ychwanegol i Pobol y Cwm sy’n canolbwyntio ar fywydau rhai o aelodau iau y cast ac yn cyflwyno rhai aelodau newydd hefyd.

  Darllen mwy

 10. Y Gwyddonydd: 50 mlynedd yn ddiweddarach

  Yr Athro Deri Tomos yn adlewyrchu ar Y Gwyddonydd ac yn olrhain ei ddylanwad ar wyddoniaeth yng Nghymru.

  Darllen mwy