Help / Cymorth

Archifau Mai 2012

Gwyliau Cerddorol Y Penwythnos Yma

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 13:34, Dydd Mawrth, 29 Mai 2012

Sylwadau (0)

Mae nifer o wyliau cerddorol yn digwydd y penwythnos yma.
Bu Huw Stephens yn sgwrsio gyda Gareth Potter a Gwyn Eiddior ar ei raglen neithiwr.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.


Dyma grynodeb gan Emyr Peirce o gwmni Cytgord;

GWYL SEIDR CLYTHA 2012

Bydd GWYL SEIDR CLYTHA 2012 yn digwydd yn nhafarn y CLYTHA ARMS, CLYTHA ger Y FENNI dros y penwythnos yma, Mehefin y 1af i'r 5ed.

 

Mae'r gerddoriaeth ar dydd Sadwrn a dydd Sul yn cael ei drefnu a'i gyflwyno ar ran yr Wyl gan GIGS IFOR BACH. Mae mynediad i'r Wyl yn rhad ac am ddim!

 

Bydd y canlynol ymhlith y cerddorion fydd yn ymddangos dros y penwythnos:

YR ODS, COWBOIS RHOS BOTWNNOG, GEORGIA RUTH WILLIAMS, KATELL KEINEG, TRWBADOR, GRETA ISAAC, SION RUSSELL JONES, OLION BYW, JONATHAN POWELL, MONKJACK, TOMOS LEWIS gyda DJ's GARETH POTTER, KIM DE BILLS a MEIC P.

 

Gwersylla yn £20 (nifer cyfyngedig). Digonedd o fwyd, diod, hufen ia, teisennau, cestyll gwynt, adloniant i'r plant a llawer, llawer mwy! 

Gwybodaeth o dudalennau facebook ac o www.clytha-arms.com

 

GWYL NYTH 2012

Cofiwch archebu eich tocynnau ar gyfer GWYL NYTH TU ALLAN  sy'n digwydd yn GWDIHW dydd a nos Sul penwythnos Gwyl Banc, Mehefin y 3ydd.

 

Ymhlith y bandiau a'r cerddorion unigol sydd wedi eu cadarnhau i ymddangos mae  COWBOIS RHOS BOTWNNOG, YR ODS, TRWBADOR, DAU CEFN, BO INGEN, WE ARE ANIMAL, IFAN DAFYDD, ROB A'R RIPARS, Y PENCADLYS, PLYCI,  CREISION HUD gyda DJ's DYL MEI, KIM DE BILLS, MEIC P ac OSH TAL

 

Bydd y gweithgareddau'n cychwyn am 2.00 o'r gloch y prynhawn ac yn gorffen am 2.00 o'r gloch y bore canlynol.

 

Mae'r tocynnau ar werth rwan am £7 o www.sadwrn.com

 

Yn ogystal a diwrnod llawn cerddoriaeth byw bydd arlwy blasus o fwyd a diod yn eich aros dan do canfas iard gefn GWDIHW.

 

Manylion o www.gwdihw.co.uk ac o dudalennau facebook a twitter

 

GWYL TAN YN Y MYNYDD 2012

Bydd GWYL TAN YN Y MYNYDD 2012 sydd wedi ei leoli ar dir CWMNEWIDION ISAF, CNWCH COCH yn digwydd dros benwythnos hir y Gwyl Banc o Fehefin y 1af i'r 5ed.

Bydd yr Wyl yn cynnig y gerddoriaeth orau o bob cyfandir gan gynnwys yr Unol Daleithiau, Canada, Iwerddon, Yr Alban ac wrth gwrs o Gymru. Bydd degau o fandiau a cherddorion unigol yn perfformio o dydd Iau tan dydd Mawrth. Yn eu plith bydd THE GENTLE GOOD, CALAN, THE MOREDEKKERS, UNDER THE DRIFTWOOD TREE, ALISDAIR ROBERTS, ADAM HURT, FINIKITY CHAOS, NICK MULVEY, DnA, MARRIED TO THE SEA, AUTOMATIC SAM, ROSS AINSLEE, THE LONG NOTES, HONEY FEET, BETH HARTNESS, LOOSE MOOSE, CUT A SHINEJARLATH HENDERSON, RIOGHNACH CONNOLLY, COOPER SOUTHERN, MAMADOU, NOON, THIS IS THE KIT, NUALA HONAN a llawer mwy.

 

Tocynnau Gwyl yn £70 yn cynnwys gwersylla. Tocynnau dydd yn £10 i oedolion dim gwersylla (plant dan 13 am ddim). Tocyn parcio £5. Bydd gwasanaeth bysiau rhwng yr orsaf drenau yn Aberystwyth a safle'r Wyl am ddim.

 

Holl fanylion yr Wyl ar safle www.twoforjoy.co.uk

 

GWYL KAYA 2012

Bydd Gwyl newydd KAYA 2012 yn digwydd ar dir STAD Y FAENOL ger Bangor o Fehefin y 1af i'r 3ydd.

 

Bydd yr Wyl yn cynnig adloniant a cherddoriaeth byd o Affrica, Jamaica, Y Caribi a Chymru. Mae'r Wyl wedi ei anelu at bobl ifanc a'r teulu, ac yn ogystal a chynnig perfformiadau gan nifer o ser amlwg, bydd hefyd yn cynnig cyfres o weithdai amrywiol, stondinau bwyd, gorymdeithiau hwyliog o amgylch y maes, bandiau drwm dur, cor plant lleol, syrcas, sinema, celf a chrefft, gwisgoedd, gweithgreddau gwyl a llawer mwy.

 

Ymhlith y cerddorion bydd yr anhygoel LEE SCRATCH PERRY yn rhoi un arall o'i berfformiadau bythgofiadwy ar y nos Sadwrn ynghyd a SONA JOBARTEH, TONY ALLEN, KANDA BONGO MAN, SNOWBOY, FRANKIE FRANCIS, SKA CUBANO, DUB PISTOLS a STUDIO ONE vs  SOUNDCLASH. 

 

Tocyn penwythnos oedolyn £75, tocyn penwythnos di-waith / myfyriwr £55, tocyn diwrnod £45, tocyn diwrnod di-waith / myfyriwr £40, plant (o dan 13) am ddim, tocyn teulu £220, tocyn dan 19 £45, tocyn diwrnod dan 19 £35, tocyn cerbyd gwersylla £20. Mae pob tocyn GWYL KAYA 2012 yn cynnwys gwersylla a parcio yn y pris.

 

Mwy o fanylion am yr artistiaid, y drefn, y lleoliad a tocynnau ar wefan swyddogol GWYL KAYA 2012 - www.kayafestival.co.uk

 

GWYL KINGS FEST 2012

Bydd gwyl KINGS FEST 2012 yn digwydd yn nhafarn THE ROYAL HEAD, LLANIDLOES dros benwythnos hir Mehefin y1af i'r 3ydd. Dyma'r 7fed GWYL KINGFEST a bydd digwyddiad eleni yn fwy ac yn well nac erioed gyda dros drideg o fandiau a cherddorion unigol! Er mwyn cyfarfod a chostau cynyddol mae'r prisiau mynediad wedi codi ychydig eleni, ond yn aros yn rhesymol iawn. Tocyn mynediad dydd Gwener yn £3, dydd Sadwrn yn £6, dydd Sul yn £6 a penwythnos cyfan yn £10.

 

Ymhlith y cerddorion yno bydd CANDELAS, CONDUCTORS, LONG DEAD SIGNAL, PROSPERINA, MK ZERO, SON CAPSON, GIVE CHASE, THE BEAST WITH A MILLION EYES, SOLID FUDGE, DIAGNOSIS MERTHYR, JJ DAVIES, THOMAS JONES, ELLEN COX, PP DOG, DUDEZILLA a llawer, llawer mwy.

Mwy o wybodaeth o www.kingsfest.co.uk

Danfoesol: Eirlys Bellin

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 14:55, Dydd Llun, 28 Mai 2012

Sylwadau (0)

Y gomediwraig oedd gwestai diweddaraf Daniel Glyn i wynebu cwestiynau Danfoesol! Be fydde chi'n wneud yn y sefyllfaoedd hyn?

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Can Ysgol Plasmawr!

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 19:32, Dydd Mercher, 23 Mai 2012

Sylwadau (0)

Dyma'r gan a gafodd ei chyfansoddi heddiw gyda Meilyr Gwynedd o Sibrydion! Enw'r band yw Galwad 200 ac enw'r gan yw Gobaith.

 

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Sesiwn Katell Keineg

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 10:01, Dydd Mawrth, 22 Mai 2012

Sylwadau (0)

Sesiwn arbennig gan y cerddor Katell Keineg, tair cân newydd sbon ganddi, oedd ar raglen Huw Stephens neithiwr.

Gallwch glywed y sesiwn yn ei chyfanrwydd ar wefan C2.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Cân ysgol Rhydywaun!

Criw C2 Criw C2 | 18:25, Dydd Llun, 21 Mai 2012

Sylwadau (0)

Parti 24 - Mewn Llawenydd

Ffufiodd y grwp heddiw i gyfansoddi a recordio'r gân hon, gan weithio gyda Meilir Gwynedd o Sibrydion!

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Grwpiau Roc Ysgol Llangefni!

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 11:36, Dydd Llun, 21 Mai 2012

Sylwadau (0)

Dwy gan a gyfansoddwyd yng Ngweithdy Roc Ysgol Llangefni gyda Gronw a Mr Huw!

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Gary Slaymaker a Daniel Glyn

Criw C2 Criw C2 | 14:00, Dydd Gwener, 18 Mai 2012

Sylwadau (0)

Daeth Gary i'r stiwdio i roi ei farn ar y ffilmiau diweddaraf sydd mewn sinemau nawr!

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Uchafbwyntiau C2 nos Lun!

Criw C2 Criw C2 | 13:52, Dydd Mawrth, 15 Mai 2012

Sylwadau (0)

Ar Dodd Com, cafodd Magi sgwrs gyda Elisa, Bedwr a Mark o ysgol Plasmawr, aelodau o brosiect DIGON sy'n anelu i daclo homphobia mewn ysgolion.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

 

Griff Lynch oedd yn cadw sedd Huw Stephens yn gynnes, a daeth Ywain Gwyned i'r stiwdio i drafod siart Can y Flwyddyn Sianel '62.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Uchafbwyntiau C2 nos Lun!

Criw C2 Criw C2 | 13:52, Dydd Mawrth, 15 Mai 2012

Sylwadau (0)

Ar Dodd Com, cafodd Magi sgwrs gyda Elisa, Bedwr a Mark o ysgol Plasmawr, aelodau o brosiect DIGON sy'n anelu i daclo homphobia mewn ysgolion.

 

Griff Lynch oedd yn cadw sedd Huw Stephens yn gynnes, a daeth Ywain Gwyned i'r stiwdio i drafod siart Can y Flwyddyn Sianel '62.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Noson gerddoriaeth ydy nos Fercher...!

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 11:12, Dydd Mercher, 9 Mai 2012

Sylwadau (0)

Helo!
Ar y rhaglen heno am 8 - Gwenno Saunders fydd yn dewis 'Caneuon i.....' ac Owain
Gruffudd fydd yn trafod Newyddion y Sin.
Ac mi fyddwn ni yn chwarae dwy gan arall o seiynnau Gwobrau RAP 2012 - caneuon gan Swnami ac Yr Ods heno

Cwis a chriced heno!

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 10:10, Dydd Mawrth, 8 Mai 2012

Sylwadau (0)

Helo!
Noson cwis ydy nos Fawrth a heno dwy feithrinfa fydd yn cystadlu - o ardal Llanrug a Rhuthun.
Ar ol naw - Gethin Thomas o Glwb Criced Capel Salem Caerdydd fydd yn dewis Tiwn i'r Tim.
Mi gewch chi glywed dwy gan o sesiynau Gwobrau RAP 2012 hefyd - gan y Swnami a Y Niwl

Enillwyr Gwobrau Roc A Phop BBC Radio Cymru

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 22:33, Dydd Llun, 7 Mai 2012

Sylwadau (0)

Dyma restr enillwyr Gwobrau Roc a Phop BBC Radio Cymru 2012:

Band y Flwyddyn
Yr Ods

Artist Benywaidd y Flwyddyn
Georgia Ruth Williams

Cynhyrchydd y Flwyddyn
Dave Wrench

Albym y Flwyddyn
Yr Ods - Troi a Throsi

Cyfansoddwr y Flwyddyn
Al Lewis

Y Band Ddaeth Fwyaf i Amlygrwydd
Swnami

Artist Gwrywaidd y Flwyddyn
Al Lewis

Digwyddiad Byw y Flwyddyn
Pesda Roc

Band Byw y Flwyddyn
Y Niwl

Cân y Flwyddyn
Yr Ods - Sian

Sesiwn C2 y Flwyddyn
Swnami

Y Wobr am Gyfraniad Arbennig
Llwybr Llaethog

Artist/band ar frig Siart C2 am y nifer uchaf o wythnosau yn 2011
Steve Eaves

Sesiynau, biogs a restr llawn ar wefan C2

 

Yr Ods

Yr Ods

 

Swnami

Swnami

 

Georgia Ruth Williams a Cowbois Rhos Botwnnog

Georgia Ruth Williams a Cowbois Rhos Botwnnog

Cân y Flwyddyn - Siân gan Yr Ods

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 19:37, Dydd Llun, 7 Mai 2012

Sylwadau (0)

Yr Ods ar raglen Geraint Lloyd prynhawn yma yn perfformio sesiwn fyw ac yn derbyn y wobr am gân y Flwyddyn, Gwobrau RAP 2012.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Gwobrau RAP 2012 - heno am 8pm ar wefan C2

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 19:14, Dydd Llun, 7 Mai 2012

Sylwadau (0)

Heddiw ar raglen Dafydd a Caryl gyhoeddwyd enillydd Cyfansoddwr y Flwyddyn ac Artist Gwrywaidd y Flwyddyn, Gwobrau RAP 2012. Bydd yr enillwyr i gyd i'w glywed heno ar C2 am 8pm.

Gwrandewch ar Al Lewis yn perfformio'n fyw ar y rhaglen wrth iddo glywed y newyddion.

Artist Gwrywaidd y Flwyddyn

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Cyfansoddwr y Flwyddyn

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Gwobrau RAP 2012 - rhestr fer Band Byw y flwyddyn

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 09:42, Dydd Gwener, 4 Mai 2012

Sylwadau (0)

Dyma'r rhestr fer ar gyfer Band Byw y flwyddyn, Gwobrau RAP 2012.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Gwobrau RAP 2012 - rhestr fer Sesiwn C2 y Flwyddyn

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 16:30, Dydd Iau, 3 Mai 2012

Sylwadau (0)

Dyma'r rhestr fer ar gyfer Sesiwn C2 y Flwyddyn - Gwobrau RAP 2012.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Gwobrau RAP 2012 - rhestr fer gwobr Cân y Flwyddyn

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 10:00, Dydd Iau, 3 Mai 2012

Sylwadau (0)

Dyma'r rhestr fer ar gyfer gwobr Cân y Flwyddyn - Gwobrau RAP 2012.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Clip: Cyfweliad estynedig Y Cyrff

Criw C2 Criw C2 | 21:30, Dydd Mercher, 2 Mai 2012

Sylwadau (0)

Owen Powell yn cyfweld a Mark Roberts a Paul Jones, gynt o Y Cyrff. Dyma fersiwn estynedig o gyfweliad ar gyfer rhaglen arbennig yn nodi 20 mlynedd ers gig olaf y band.

Cliciwch yma i weld albym lluniau Y Cyrff

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Noson gerddoriaeth ydy nos Fercher....

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 12:28, Dydd Mercher, 2 Mai 2012

Sylwadau (0)

Helo!
Heno am 8 - Efa Thomas fydd yn dewis 'Caneuon i....' ac ar ol naw o'r gloch - sgwrs arbennig hefo'r artist diweddaraf i gael ei enwi ar restr gig Hanner Cant yr haf yma ym Mhontrhydfendigaid....

Gwobrau RAP 2012 - rhestr fer gwobr Artist Gwrywaidd y Flwyddyn

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 09:20, Dydd Mercher, 2 Mai 2012

Sylwadau (0)

Dyma'r rhestr fer ar gyfer gwobr Artist Gwrywaidd y Flwyddyn Gwobrau RAP Radio Cymru 2012.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Gwobrau RAP 2012 - rhestr fer Y Grwp a ddaeth fwyaf i Amlygrwydd

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 21:35, Dydd Mawrth, 1 Mai 2012

Sylwadau (0)

Dyma'r rhestr fer ar gyfer gwobr Y Grwp a ddaeth fwyaf i Amlygrwydd Gwobrau RAP Radio Cymru 2012.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Gwefan Gwobrau RAP 2012

Gwobrau RAP 2012 - rhestr fer gwobr Cyfansoddwr y Flwyddyn

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 16:32, Dydd Mawrth, 1 Mai 2012

Sylwadau (0)

Dyma'r rhestr fer ar gyfer gwobr Cyfansoddwr y Flwyddyn Gwobrau RAP Radio Cymru 2012.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Gwefan Gwobrau RAP 2012

Gwobrau RAP 2012 - rhestr fer gwobr Albym y flwyddyn

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 09:33, Dydd Mawrth, 1 Mai 2012

Sylwadau (0)

Dyma'r rhestr fer ar gyfer gwobr Albym y Flwyddyn Gwobrau RAP Radio Cymru 2012.

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Gwobrau RAP 2012

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.