Help / Cymorth

Archifau Ionawr 2012

Wythnos Dweud Stori

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 17:12, Dydd Mawrth, 31 Ionawr 2012

Sylwadau (0)

Yn ol pob son, mae hi'n Wythnos Dweud Stori yr wythnos yma, felly ar y rhaglen neithiwr, roedd Catherine Aran yn cadw cwmni i mi. Mae Cath yn storiwraig broffesiynol, ac fe ges i hanner awr ddifyr iawn yn ei holi am ei chefndir, ei hoff straeon, a'r grefft o ddweud stori.

Ar y rhaglen hefyd, fe wnaeth Cath gytuno i gymryd rhan mewn arbrawf bach; mae hi wedi dechrau creu stori hefo ni, ac fe fydd pob gwestai ar y rhaglen yr wythnos yma yn gorfod ychwanegu at y stori, ac erbyn nos Wener (gobeithio!!) fe fydd ganddom ni stori gyflawn.

Mae croeso i chi gyfrannu at y stori - gadewch sylw ar y blog yma, neu ebostiwch ni!
Dyma ddechrau'r stori - gawn ni weld lle aiff y stori a ni yn ystod yr wythnos
Lis
x

DIWEDDARIAD: Dyma ychwanegiad Owain llyr at y stori:

Amser maith yn ol, roedd hen wraig flin a chas, hefo trwyn anferth, yn byw mewn bwthyn bach gwyn ar ben bryn. Bob bore, mi fysa hi'n dod allan i'r awyr iach, ac mi fysa hi'n gweiddi ar yr adar "Ewch o ma! Ewch o ma! Dwi di cael digon o hyn! Da chi'n gwneud swn! Da chi'n gwneud swn a dydw i ddim yn cael cysgu ganddoch chi, 'run ohona chi! Dwi di cael llond bol ohonoch chi, a deud y gwir!!

Well, doedd yr adar ddim yn hoff o'r hen wraig...

Drws nesaf i'r bwthyn gwyn lle roedd yr hen wreigan gas yn byw, roedd bwthyn bach arall - bwthyn lliwgar a blodau tlws yn tyfu o'i amgylch ymhobman. Now Bol Bisgedi y corach bach bodlon oedd yn byw yn y bwthyn hwnw. Yn wir, toedd Now ddim yn hoff o'r hen wreigan chwaith......

Un bore mi deffrodd Now i swn byddarol yn ei ardd ty allan i'w dy. Fe neidiodd allan o'i wely, mi roddodd ei ddillad ymlaen, ac fe agorodd y drws. Bu bron iddo fo lewygu yn y fan a'r lle. Dyna lle'r oedd y wraig flin a chas yn sefyll yno hefo bwyell yn ei llaw

Gemau Glyndain 2012 - Pêl Foli

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 14:10, Dydd Mawrth, 31 Ionawr 2012

Sylwadau (0)

Fel rhan o'i her Gemau Glyndain 2012 mae Glyn Wise yn am brofi cymaint o gampau y Gemau Olympaidd rhwng nawr a'r diwrnod mawr ym mis Gorffennaf!

Y gamp gyntaf i Glyn ei wynebu oedd hyfforddiant Pêl Foli gyda Cai Morgan, aelod o garfan Cymru. Aeth Glyn a Magi i gyfarfod Cai yn neuadd Ysgol Gartholwg i ddysgu mwy am y gamp!

Bydd yr hanes i gyd ar Dodd Com heno, yn fyw ar y we am 7!

             Cai yn gosod yr her

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.


             Glyn yn "deifio"!

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

 

Pa fedal fydde chi'n wobrwyo i Glyn?

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

Gareth Coombes yn cyflwyno Dodd Com!

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 16:18, Dydd Iau, 26 Ionawr 2012

Sylwadau (0)

Heno bydd Dodd Com yng ngofal cyflwynydd gwadd - Gareth Coombes fydd yn cadw cwmni i Gruff yn y stiwdio! Mae Gareth yn stand yp profiadol ac fe fydd yn gosod her arbennig i Gruff ar y rhaglen i ysgrifennu a pherfformio ei jocs ei hun (rhybydd: bydd hyn fwy na thebyg yn boenus!)

Hefyd bydd llais cyfarwydd iawn yn cael gair hefo Gareth am rown derfynol rhaglen realaeth sy'n digwydd nos yfory... allwch chi ddyfalu pwy?!

Yn fyw ar y we am 7!

Dodd Com yn Pwllheli!

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 18:53, Dydd Mercher, 25 Ionawr 2012

Sylwadau (0)

Ysgol Glan y Mor, Pwllheli fydd yn cyflwyno Dodd Com heno yn fyw ar y we am 7! Fe wnaeth y criw drechu penpopwyr C2, sef criw o wybodusion cerddorol clyfar (a Robin Owain Jones!) ac enill y cyfle i gyflwyno awr gyfan ar C2!

Heno bydd y criw yn cyflwyno, yn peiriannu'r offer technegol, yn cyfweld a'n dewis yr holl ganeuon! Gall unrhywbeth ddigwydd!

Oes ganddo chi neges i'r criw? Ewch draw at ein tudalen Facebook neu ebostiwch c2@bbc.co.uk

Yn fyw ar y we am 7!

Pump y Bencampwriaeth

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 23:34, Dydd Mawrth, 24 Ionawr 2012

Sylwadau (0)

Dyma her ger 6 gwlad Ifan Evans ac Owain Llyr - PUMP I'R BENCAMPWRIAETH!

• Dewisiwch 5 chwaraewr sydd am serennu yn ystod y 6 gwlad
• Mae'n rhaid dewis 5 chwaraewr o 5 safle gwahanol
• Mae'n rhaid i o leiaf 2 fod yn flaenwyr

Am bob pwynt bydd eich chwarewyr yn sgorio bydd eich tîm hefyd yn cael un pwynt (h.y. os yw chwaraewr yn sgorio cais fe gaiff eich tîm 5 pwynt). Byddwn yn cyhoeddi'r gynghrair ddiweddaraf ar raglen Ifan Evans bob nos Fawrth am 10pm ar C2 (ychydig o hwyl ydy'r cyfan wrth gwrs!).

Pwy fydd yn eich tîm chi? Gadewch i ni wybod ar yr ebost - c2@bbc.co.uk

Sesiwn C2 Nebiwla heno!

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 18:39, Dydd Mawrth, 24 Ionawr 2012

Sylwadau (1)

Heno am 10 bydd Ifan Evans yn chwarae sesiwn newydd gan Nebiwla - band newydd o ardal Abertawe.

Daeth y band yn gyntaf yng nghystadleuaeth Brwydr y Bandiau Eisteddfod yr Urdd llynedd, ac fel rhan o'u gwobr fe gafon nhw gyfle i recordio tair can newydd sbon ar gyfer C2!

Bydd hanes y band, y recordio a'u cynlluniau am y dyfodol ac wrth gwrs bydd Ifan yn chwarae'r caneuon newydd am y tro cyntaf!

Heno am 10!!

Huw Stephens yn Abbey Road!

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 15:07, Dydd Llun, 23 Ionawr 2012

Sylwadau (0)

Heno am 10 bydd rhaglen arbennig gyda Huw Stephens o Abbey Road!

Yn ddiweddar fel rhan o weithdai BBC Introducing fe estynodd C2 wahoddiad i rai o gerddorion ifanc fwyaf addawol Cymru ymweld a'r stiwdio chwedlonol yn Llundain. Mewn diwrnod yn llawn seminarau a sesiynau dysgu cafodd Iwan Huws (Cowbois Rhos Botwnnog), Rhydian Lewis (Creision Hud), Catrin Herbert a'r cynhyrchydd Hywel Pitts gyfle i gyfarfod a holi rhai o gerddorion, cynhyrchwyr a chyhoeddwyr amlycaf y diwydiant.

I ddysgu mwy am BBC Introducing cliciwch yma!

Lerpwl a'r Swistir heno....!

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 13:06, Dydd Iau, 19 Ionawr 2012

Sylwadau (0)

Ar y rhaglen heno am 8 - Angharad Rhys ydi'r nesa yn y Gadwyn Coleg ac mae hi ym Mhrifysgol John Moores yn Lerpwl. Ar ol naw - sgwrs hefo Garmon Gruffydd o Label Peski - sydd ar ei ffordd hefo Plyci a Jakokoyak i'r Swistir.

Ac yn dilyn y cyhoeddiad am benodiad Chris Coleman fel rheolwr nesa tim pel-droed Cymru, heno da ni isio gwybod pwy ydi'r rheolwr gorau fu erioed - yn unrhyw gamp.

Peldroed a Newyddion y Sin heno!

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 11:19, Dydd Mercher, 18 Ionawr 2012

Sylwadau (0)

Heno am 8 - fe fydd Marc Lloyd Williams draw yn y gem beldroed ar y Cae Ras rhwng Wrecsam a Brighton, ac ar ol naw - Gruff Lynch fydd yn trafod Newyddion y Sin.

Ac os hoffech chi gael cyfarchiad cariadus i rhyuwn arbennig ar ffurf rap gan Mr Phormula - ar gyfer diwrnod Santes Dwynwen - cysylltwch hefo ni cyn dydd Gwener yma!

Sesiwn Eilir Pierce

Categorïau:

Criw C2 Criw C2 | 14:04, Dydd Mawrth, 17 Ionawr 2012

Sylwadau (0)

Neithiwr ar raglen Huw Stephens darlledwyd sesiwn gan Eilir Pierce yn arbennig i C2.

3 cân newydd sbon - Pam?, Cnoi Cil, a Hanner Nos. Dyma Hanner Nos, gallwch wrando ar weddill y sesiwn ar wefan C2.

 

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash Installed. Visit BBC Webwise for full instructions. If you're reading via RSS, you'll need to visit the blog to access this content.

 

Sesiwn C2 Eilir Pierce

Criw C2 Criw C2 | 14:28, Dydd Llun, 16 Ionawr 2012

Sylwadau (0)

Heno ar C2 bydd Huw Stephens yn darlledu sesiwn C2 newydd sbon gan Eilir Pierce. Bydd tair can newydd sbon i'w clywed am y tro cyntaf am 10!

Hefyd heno, bydd Sen Segur yn trafod ei sengl newydd sy'n cael ei rhyddhau ar label IKACHING heddiw!

https://ikaching.co.uk/

Cadwyn Coleg a The Joy Formidable heno!

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 11:26, Dydd Iau, 12 Ionawr 2012

Sylwadau (0)

Helo! Rhaglen Lisa Gwilym - heno am 8 - Gruff Perks yng Nghaeredin ydi'r nesa yn y Gadyn Coleg, ac ar ol naw - gewch chi glywed cyfweliad arbennig wnaeth Lisa recordio hefo Rhydian Dafydd o The Joy Formidable sydd wedi cael llwyddiant mawr yn ddiweddar.

Nos Lun, bydd trefnwyr @HannerCant hefo Lisa. Oes ganddoch chi awgrymiada pwy ddyla chwara yno? Cyfle i ddylanwadu ar y rhestr!

Noson gerddoriaeth ydy nos Fercher....

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 10:39, Dydd Mercher, 11 Ionawr 2012

Sylwadau (0)

Helo! Heno am 8 - Haydon Hughes o Land of Bingo ac Y Pencadlys fydd yn dewis 'Caneuon i...' heno ac Owain Gruffudd fydd yn trafod Newyddion y Sin.

Cadwyn Coleg a Dai o Yr Angen heno....

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 10:34, Dydd Iau, 5 Ionawr 2012

Sylwadau (0)

Helo! Heno am 8 - Guto Owen fydd y nesa yn y Gadwyn Coleg, ac fe fydd Lisa yn cael sgwrs hefo Dai Williams o Yr Angen, ac yn chwarae dwy gan newydd ganddyn nhw.

A heno da ni isio gwybod be ydi'ch hoff gan David Bowie chi - gan ei fod o yn 65 oed ddydd Sul!

Noson gerddoriaeth ydi nos Fercher....

Categorïau:

Lisa Gwilym Lisa Gwilym | 11:34, Dydd Mercher, 4 Ionawr 2012

Sylwadau (0)

Helo!
heno am 8 - Eilir Pierce fydd yn dewis 'Caneuon i....' a Gwyn Eiddior fydd yn rhoi trefn ar Newyddion y Sin.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.