Help / Cymorth
« Blaenorol | Hafan | Nesaf »

Ta Ta hoff gôt a ta ta Baywatch!

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 12:00, Dydd Sadwrn, 13 Ionawr 2007

Wythnos llai prysur na'r arfer i fi wythnos yma. Nos Sadwrn mi wnes i fy 'personal apperance' olaf. A hwnnw yng ngorllewin Cymru, mewn gwesty yng Nghastell Newydd Emlyn. Fel arfer dwi'n gwneud fy PA mewn clybiau nos, felly doeddwn ni ddim yn gwybod be i ddisgwyl. Roedd y stafell yng nghefn y gwesty llawn, pobl o bob oed, a lot o ferched. Nes i fy routine arferol, smalio bod y 'Hoff' a dawnsio i thema Baywatch, canu'r 'egg song' ac wrth gwrs ateb cwestiynau'r gynulleidfa. Tro 'ma mi oedd yna gystadleuaeth 'lap dance', tair merch o'r gynulleidfa yn cymeryd rhan, yn anffodus ddim fi oedd yn cael beirniadu pwy oedd orau - y gynulleidfa oedd yn pledleisio.

Teimlad od oedd gadael Castell Newydd Emlyn, er dwi'n eitha balch bo fi ddim yn gorfod tynnu fy nghrys i ffwrdd o flaen llond stafell o bobl am sbel eto! Ers dod allan o Big Brother, dwi di gwneud 60 o ymddangosiadau fel hyn mewn clybiau nos!

Cyrraedd nôl yng Nghaerdydd tua 4 y bore, a mynd syth i fy ngwely!

Deffro tua amser cinio dydd Sul i weld storm fawr o fellt a tharanau a cenllysg drwy ffenest y fflat. Codi a sylwi fod fy 'tour manager' wedi gadael CD i fi ar fwrdd y gegin, copi o'r CD da ni wedi bod yn gwrando arno fo tra'n teithio o glwb i glwb yn ystod y 5 mis diwethaf. Wrth fy modd efo'r CD, mae'n llawn rock anthems, ac yn cynnwys traciau gan Rainbow a Kiss.

Es i lawr i'r bae am ginio dydd Sul efo Siân (C2) Ian Cottrell a hogia Frizbee. Roedd Frizbee lawr yng Ngaerdydd yn recordio cân ar gyfer rhaglen arbennig Santes Dwynwen o Bandit. Ar ôl cinio nathon ni aros yn y bae, Yws a Jes o Frizbee eisiau ffeindio teledu er mwyn gwylio'r peldroed, Man U yn chwarae yn erbyn rhywun!

Trodd p'nawn yn y bae yn noson yn y bae, gan ddiweddu fyny yn cael pizza i swper cyn mynd adre erbyn tua 10 o'r gloch y nos.

Dechrau eitha' tawel i'r wythnos, gwneud fawr ddim byd arwahan i fynd i glwb badminton efo fy ffrindiau dydd llun, ac yna dydd mawrth nes i dreulio'r rhanfwyaf o amser efo fy ffrind Chris yn chwarae gemau cyfrifiadurol!

Dydd Mercher - diwrnod recordio Celebrity Big Brother's Big Brother. Ffilmio yn y brifysgol heddiw. O ni'n gorfod gofyn i bobl pwy oedden nhw'n meddwl oedd yn mynd i ennill. Lot o bobl efo dim syniad na dim diddordeb pwy oedd yn mynd i ennill, ambell un yn enwi H o Steps fel y ffefryn!

Stiwdios C2 wedyn yn y nos. Dim cwis pop heno, felly mi wnaethon ni rhywbeth hollol wahanol. Mi oedd ganddo ni gystadleuaeth i ennill chips a sos coch am flwyddyn, a hefyd mi oedd Daf yn gofyn i fi os oedd bandiau Cymraeg wedi dwyn rhannau o'u caneuon gan fandiau eraill - eitem or enw tracs o gefn y tryc! Edrych ymlaen ir cwis pop wythnos nesaf rwan!

Dydd Iau es i draw i 'erddi Sophia efo Mark Flannagan sef Jinx o Bobol y Cwm i chwarae tenis. Heb chwarae dim tenis ers i fi symud lawr i Gaerdydd, dwi wedi bod yn canolbwyntio ar y badminton! beth bynnag nes i ennill 6-2 a 7-5 - hwre mawr i fi!

Gyda'r nos dim awydd aros yn y fflat, felly es i i'r sinema. Fedrai ddim dweud wrtha chi pa ffilm nes i weld, achos dwi di anghofio, doedd o ddim yn dda iawn, a do' ni ddim yn ei ddeall chwaith!

Dydd Gwener nes i a Magi fynd draw i ganolfan y Mileniwm i siarad efo staff yr adran, ffordd dda o drio cael mwy o wrandawyr i C2. Mi 'nath Mair fynd a ni draw yna a helpu ni i gario stwff marchnata i fewn. Dim ond tua 10 o bobl oedd yno'n gwrando arno ni a dwi'n gobeithio bydd yna 10 person newydd yn gwrnado ar C2 rwan!! Ar y ffordd adre o'r ganolfan nath Mair, Magi a fi i Tesco, dim bwyd gennai ar ôl yn y fflat. Nath Magi ddweud wrtha fi am brynu 'ready made meals' sy'n hawdd iawn eu coginio yn y meicrodon. Wel! Ar ôl cyrraedd adre nes i sylwi fod yna ddim arwydd meicrodon ar y pryd oeddwn ni wedi ei brynu, felly roedd rhaid i fi ei goginio yn y popdy.
Gai ddweud cyn i fi gario mlaen efo'r stori, mai coginio efo nwy ydan ni yn Blaenau, doeddwn ni erioed wedi gweld hob drydan o'r blaen!!

Ymhen dipyn nes i glywed ogla llosgi mawr, roedd fy ngot goch ddrud neis ar dân, roeddwn ni wedi ei osod ar dop y popdy a drwy gamgymeriad nes i droi'r stof ymlaen yn lle'r popdy!! Oeddwn i'n flin iawn wedyn am weddill y noson!

Dydd Sadwrn - yn amlwg dwi yma yn y BBC, edrych ymlaen i fynd i stiwdio mewn hanner awr, wedi bod yn paratoi a mynd dros y running order efo Magi a Siân yn barod! Ffilmio CBLB am y tro olaf heddiw, a hefyd mae fy nwy chwarae a fy nai Dylan yn dod draw i aros am y nos -mi gewch chi'n hanes wythnos nesaf!

Hwyl

Glyn

x

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.