Help / Cymorth
« Blaenorol | Hafan | Nesaf »

Shuttlecock a Shandi!

Categorïau:

Glyn Wise Glyn Wise | 12:00, Dydd Sadwrn, 13 Ionawr 2007

Rhuthro o'r stiwdio yn syth mewn i dacsi a lawr a fi i recordio Celebrity Big Brother's Little Brother. Fath ag arfer mi oedd dre' yn brysur iawn. Ar ôl gorffen gweithio, nôl a fi i fy fflat lle oedd fy chwaer Annette a'i chariad Mattias yn aros amdanai. Oeddan ni di pasa mynd i dre ond lawr yn y bae aethon ni yn y diwedd, haws cerdded adre na disgwyl am dacsi.

Doedd yr un ohono ni ar ein gorau dydd Sul. Ar ôl i fy chwaer a'i chariad fynd adre, es i draw i 'Erddi Sophia i wylio'r badminton. diwrnod diog iawn ar y cyfan.

Nos Lun mi o ni'n gwneud 'public apperance' yn Jumpin' Jaks yng Nghaerdydd. Mi dda'th fy 'tour manager' i nôl fi a mynd a fi draw. Nath Siân, Mair a Ian o dim C2 ddod draw 'fyd i weld y sioe. O'ni wedi rhoi eu henwau nhw ar y drws, so bo ddim rhaid iddyn nhw dalu. Es i ymlaen i'r llwyfan am hanner nos, a dawnsio i thema Baywatch. Fel rhan o'r sioe dwi'n tynnu fy nghrys a fy melt -a dim arall! Wedyn dwi'n canu'r egg song, cyn mynd ati i chwarae gems. Fy hoff gem i ydi pasio'r 'ice cube' o geg i geg. Dwi'n gorfod dewis 5 merch o'r gynulleidfa i ddod i'r llwyfan i chwarae'r gem! Gem yr hogia ydi gorfod yfed burger, chips a coke wedi cael ei flendio (tebyg iawn i beth ges i yn y ty, ond cig oen a pavlova oedd hwnnw!)

Bues i'n 'meetio a greetio' am awr a hanner. Ma hyn yn golygu cael tynnu fy llun sawl gwaith a cusanu lot o ferched! Nes i gyrraedd adre tua 2.30am, noson dda iawn!

Dydd Mawrth ydi diwrnod 'Welsh in a Week'. Ar hyn o bryd mae'n rhaid i fi gadw'n gyfrinach pwy dwi'n ei ddysgu i siarad Cymraeg, ond fydd ddim rhaid i chi aros yn hir, achos mi fydd y rhaglen ymlaen ar Fawrth 1af. Ges i hwyl heddiw, roedd yn rhaid i fi ddysgu'r actores sut i ganu 'sosban fach'!.
Noson dawel i fi wedyn, setlo fy hun lawr ar y soffa am y noson i wylio Big Brother.

Bore dydd Mercher mi oeddwn i yn yr orsaf drenau yn holi pobl pwy oedden nhw'n meddwl fasa'n cael eu evictio o'r ty dydd Gwener. Mi oeddan ni di gorffen ffilmio erbyn amser cinio, felly oedd gennai ddigon o amser i baratoi ar gyfer y parti yn y fflat noson honno. Gan fod ryw gem beldroed ymlaen ar nos Fercher, doedd C2 ddim yn dechra' tan 10 felly doedd gennai ddim rhaglen. Mi ddath criw C2 draw i gael bwyd a hefyd fy ffrindiau badminton. Oedd rhaid i fi dynnu llun y buffet o ni wedi ei wneud er mwyn ei ddangos i Mam, fasa hi byth yn credu bo fi'n gallu paratoi y ffasiwn beth!
Mi o 'ni di prynu'r gem bobbit yn dre, a mae o'n 'mega cool' gafon ni hwyl yn chwarae efo fo, mi oedd pawb yn eitha' da arwahan i Magi oedd yn rubbish a ddim yn trio!! A'th hi'n noson hwyr, oedd hi'n tynnu at 3 o'r gloch ar bawb yn gadael!

O ni'n gorfod mynd i stiwdio C2 p'nawn dydd Iau i recordio rhywbeth ar gyfer rhaglen dydd Sadwrn. Gan bo fi'n rhedeg marathon Llundain efo Daf Du mis Ebrill, o ni'n meddwl y basa fo'n syniad da cerdded o'r bae i'r BBC er mwyn cadw'n ffit! Dydd Iau oedd y tywydd yn afiach, glaw a gwynt a cenllysg! Cymerodd hi dros awr i fi, a mi oeddwn ni'n socian yn cyrraedd y BBC. Nos Iau wedyn mi ddath un o fy ffrindiau coleg i draw i aros, ac a'th hi'n noson hwyr eto!

Gan fod y tywydd dal yn afiach dydd Gwener nes i benderfynu mynd ar un o'r teithiau yna o amgylch castell Caerdydd. A nes i fwynhau!! Yn y p'nawn es i chwarae badminton. Mi oedd rhaid i fi chwarae yn erbyn hogyn 12 oed gan fod pawb arall yn y dosbarth llawer iawn gwell na fi! Noson o flaen y teledu i fi wedyn a gwylio Big Brother. Ar ôl gwylio Ugly Betty es i fy ngwely a gwrando ar Steve a Terwyn ar C2.

Bore 'ma nes i gerdded draw i dy Siân (cynhyrchydd C2) a mynd a platiau yn ôl iddi (o'n ni di gael benthyg platiau ganddi ar gyfer y parti nos fercher). Diwrnod prysur o fy mlaen i heddiw, ar ôl y rhaglen gorfod ffilmio ar gyfer CBBLB ac yna draw i Gastell Newydd Emlyn ar gyfer fy 'public apperance' olaf! Reit tan wythnos nesaf.....

Hwyl

Glyn

x

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.