Main content

Blog C2

Negeseuon

 • Uchafbwyntiau Cerddorol Chwe Mis Cyntaf 2014

  Lisa Gwilym

  Heno dwi am chwarae rhai o uchafbwyntiau cerddorol chwe Mis cyntaf 2014 ar y rhaglen.

  Dyma fy 10 uchafbwynt hyd yma. 

  Ed Holden - Mr Phormula

  1 Mr Phormula - Hip-Hop Cymraeg

  Un o draciau gorau’r flwyddyn! Ar ôl cyfnod gweddol dawel i hip-hop Cymraeg, mi oedd hi mor braf gweld cymaint o leisiau gorau’r sin yng Nghymru yn dod at ei gilydd hefo Mr Phormula i greu trac llawn hyder a balchder!

   

  Gruff Rhys

  2 Gruff Rhys - Iolo

  Mae American Interior Gruff Rhys yn cynnwys albwm, llyfr, ap a ffilm - ond dyma fy hoff beth i am y prosiect! Mae’r llinynnau, sydd wedi eu trefnu gan yr athrylith Gruff Ab Arwel, yn codi’r gân i uchafbwynt anhygoel ar ddiwedd y gân. Perffaith!

   

  Ywain Gwynedd yn sgwrsio am ei albym newydd

  Darllen mwy

 • Cystadleuaeth Brwydr y Bandiau 2014

  Lisa Gwilym

  Un o'r pethe dwi'n fwynhau fwyaf am gyflwyno ar C2 ydy medru rhoi sylw a chyfleon i fandiau ifanc hollol newydd - drwy chwarae 'demos', recordio sesiyne a chyfweliadau - ac, wrth gwrs drwy gyflwyno Brwydr y Bandiau!

  Bob blwyddyn 'da ni - ar y cyd hefo'r Mentrau Iaith - yn cynnal Brwydr y Bandiau, ac yn rhoi'r cyfle i 6 o fandiau ifanc gael sylw a phrofiad! Mae'r wobr i'r band buddugol yn wych - y cyfle i recordio Sesiwn C2, gigio yn Maes-B, erthygl yng Nghylgrawn Y Selar, a llawer mwy.

  Nos Fawrth a nos Fercher nesa mae'r rowndiau cyn-derfynnol yn cael eu cynnal - nos Fawrth hefo Ifan Evans a nos Fercher hefo fi! Mae 3 beirniad profiadol iawn am fod yn rhoi eu barn ar y bandiau; Griff Lynch o'r Ods, Ifan Davies o Swnami, a Branwen o Cowbois Rhos Btownnog a Siddi, felly mi fydd hi'n ddifyr iawn clywed eu barn... OND dim ond eich pleidlais chi fydd yn cyfri felly cofiwch wrando nos Fawrth a nos Fercher am 7pm i glywed y bandiau ac i fwrw eich pleidlais.

  Pob lwc i'r 6 a chofiwch wrando ar sesiwn gan enillwyr y gystadleuaeth yn 2013 Y Ffug!

  Lis!

   

  Sesiwn C2 i Huw Stephens

  Darllen mwy

 • Taith C2: Ysgol Bro Dinefwr, Campws Tregib

  Taith C2

  Clipiau ac uchafbwyntiau Taith C2 Ysgol Bro Dinefwr - Campws Tregib.

  Cliciwch i weld Oriel Luniau Ysgol Bro Dinefwr - Campws Tregib.

  Band yr ysgol

  Be sy ore? Rygbi neu bêl-droed?

  Be ma'r criw moyn yn eu hosan 'Dolig?

  Grwp Roc Ysgol Bro Dinefwr - Campws Tregib.

 • Taith C2: Ysgol Bro Dinefwr - Campws Pantycelyn

  Taith C2

  Clipiau ac uchafbwyntiau Taith C2 Ysgol Bro Dinefwr - Campws Pantycelyn.

  Cliciwch i weld Oriel Luniau Ysgol Bro Dinefwr - Campws Pantycelyn.

  Taith C2: Ysgol Bro Dinefwr - Campws Pantycelyn

  Band yr ysgol - Recliws gyda'r gan Ysgol

 • Ywain Gwynedd: 'Da Ni 'Nol

  Lisa Gwilym

  'Chydig dros 10 mlynedd yn ol, fe recordiodd band newydd sbon sesiwn C2. Dora Gusan, Ar Ol 9 a Ti (Si Hei Lw) oedd y caneuon ar y sesiwn, a'r band oedd Frizbee. Dros y blynyddoedd nesa, fe ddaeth Frizbee yn un o grwpiau mwyaf poblogaidd Cymru, gan fod yn brif fand Maes-B yn 2007 a chloi'r Sesiwn Fawr yn 2006.

  Dros y blynyddoedd hefyd, fe ddaeth Ywain, Ows Goch a Jase yn dipyn o ffrindiau i ni ar raglen Lisa Gwilym, gan recordio 2 sesiwn acwstic go arbennig i Lisa oedd yn cynnwys "Heyla Lisa"! Yn anffodus, fe chwalodd y band ar ol rhyddhau'r trydydd album 'Creaduriaid Nosol'. Fe aeth Ows Goch…

  Darllen mwy

 • Taith C2: Ysgol Llangynwyd

  Criw C2

  Clipiau ac uchafbwyntiau Taith C2 Ysgol Llangynwyd.

  Cliciwch i weld Oriel Luniau Ysgol Llangynwyd.

  Ysgol Llangynnwyd: Rhydian a Rowan yn trafod rygbi

  Ysgol Llangynnwyd: Xbox neu Playstation?

  Band Ysgol Llangynnwyd: Carpion - Ffrind i mi

  Darllen mwy

 • Taith C2: Ysgol Llanhari

  Criw C2

  Clipiau ac uchafbwyntiau Taith C2 Ysgol Llanhari.

  Cliciwch i weld Oriel Luniau Ysgol Llanhari.

  Cyfweliad Ifan Jenkins Only Boys Aloud

  Cyfweliad Shauna am ei campau nofio.

  Sgyrsio gyda aeolodau band Llanhari 14.

  Darllen mwy

 • Taith Ysgolion C2: Ysgol Gartholwg

  Criw C2

  Clipiau ac uchafbwyntiau Taith C2 Ysgol Gartholwg.

  Cliciwch i weld Oriel Luniau Ysgol Gartholwg.

  Cyfweliad Trystan gan grwp Rachel

  Jocs gan griw Ysgol Gartholwg

  Atalnodi gan griw Ysgol Gartholwg.

  Darllen mwy

 • Taith Ysgolion C2: Ysgol y Creuddyn

  Criw C2

  Clipiau ac uchafbwyntiau Taith C2 / Ciwdod i Ysgol Y Creuddyn.

  Cliciwch i weld Oriel Luniau Ysgol Creuddyn

  Trac wedi ei recordio gan grwp Ysgol y Creuddyn.

  Cwis y chweched, Ysgol y Creuddyn.

  Disgyblion Ysgol y Creuddyn yn ateb y cwestiwn.

  Darllen mwy

 • Taith Ysgolion C2 - Ysgol Dyffryn Conwy

  Criw C2

  Lluniau clipiau ac uchafbwyntiau Taith C2 / Ciwdod i Ysgol Dyffryn Conwy.

  Cliciwch i weld oriel luniau Ysgol Dyffryn Conwy.

  Pwy yw hoff artist Prifathro Ysgol Dyffryn Conwy?

  Hoff Jocs disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy

  Ysgol Dyffryn Conwy - disgrifio Tomos Lloyd

  Darllen mwy