Help / Cymorth

Blog Ar y Marc homepage

Ar y Marc

Glyn Griffiths | 14:45, Dydd Llun, 13 Mai 2013

Sylwadau (0)

Mae blog Ar y Marc ar gyfer BBC Radio Cymru wedi symud.

Fe gewch chi hyd i'r blogiau diweddaraf ym mlog Radio Cymru trwy glicio ar y linc isod.

Blog Ar y Marc.

Parc y Ddraig - canolfan datblygu newydd

Glyn Griffiths | 09:48, Dydd Llun, 11 Mawrth 2013

Sylwadau (0)

Daeth y copi diweddaraf o'r 'Llais' sef cylchgrawn Cymdeithas Beldroed Cymru heibio'r wythnos diwethaf. Cylchgrawn diddorol sydd yn sicrhau ein bod yn gyfarwydd â'r datblygiadau diweddaraf o fewn y Gymdeithas.

Da ydi dysgu fod canolfan datblygu newydd, Parc y Ddraig, ar fin cael ei hagor yng Nghasnewydd ym mis Mai. 'Da fyd im' yw dyfod Mai', efallai wir - yn sicr ym myd datblygu a gwella adnoddau peldroed mae hyn newyddion da iawn!

Caiff ei ddisgrifio yn 'Y Llais' fel canolfan Genedlaethol newydd a chyffrous, lle bydd chwaraewyr a hyfforddwyr talentog yn cael eu hysbrydoli i helpu Cymru lwyddo ar y llwyfan rhyngwladol. Yma hefyd fydd y pencadlys ar gyfer Ymddiriedolaeth Beldroed Cymru.

Nid llwyddiant dros nos fodd bynnag sydd i'w ddisgwyl, ond gyda'r adnoddau ar gael, ar gyfer pob tîm cenedlaethol o fewn Cymru, yn gallu elwa ar y cae glaswellt artiffisial, ystafelloedd triniaethau, pyllau plymio a nifer o ystafelloedd cyfarfod. Mae'r gymdeithas eisoes wedi cyhoeddi eu gweledigaeth ar gyfer gwelliant, a dyma un o'r mannau mwyaf amlwg tuag at wireddu' weledigaeth honno.

Prif nod y ganolfan fydd gwella safonau peldroed ar bob lefel yng Nghymru, a bydd hefyd yn gallu cynnal amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi gan gynnwys cyrsiau trwyddedu UEFA, a fydd yn hybu safonau hyfforddi ymhellach.

Rhaid nodi yma fod safon y cyrsiau yma, sydd yn cael eu cynnal o dan arweiniad Cyfarwyddwr Technegol y Gymdeithas, Osian Roberts, eisoes wedi gwneud eu marc a thynnu sylw ar hyd a lled y byd peldroed, ymhell o Gymru. Dywedodd Osian yn ' Y Llais', y bydd Parc y Ddraig yn gartref o ansawdd lle gelir cynnal rhaglen addysgu i hyfforddwyr a datblygu chwaraewyr. Cred fod y cyfleusterau o'r fath yn holl bwysig er mwyn cynnal yr hyfforddiant a'r gwaith technegol sydd eu hangen er mwyn cyflawni nod y Gymdeithas yn y pendraw, sef cynhyrchu gwell chwaraewyr a hyfforddwyr ar gyfer y dyfodol".

Tipyn o ddatblygiad ers y dyddiau pan oeddwn yn gweithio fel hyfforddwr rhanbarthol rhan amser i'r Gymdeithas rhai blynyddoedd yn ôl a hynny, yr adeg honno yn cael ei hystyried fel tipyn o ddatblygiad arloesol ynddi ei hun.

Ond gwaith un dyn oedd hwnnw, heb fawr o adnoddau gan ddibynnu ar awch ac ymroddiad. Erbyn heddiw mae'r datblygiadau wedi dod yn llawer mwy proffesiynol, wedi esblygu yn gyfoes, ac, a dweud y gwir, yn gwneud i mi deimlo yn eiddigeddus fel na fyddwn yn cael ail fyw'r profiad o fod yn rheolwr ifanc unwaith eto, ac elwa ar y cyfleusterau a'r cyfleoedd sydd ar gael i bob hyfforddwr a chwaraewr heddiw.

Pob dymuniad da i Osian, yr Ymddiriedolaeth a'r Gymdeithas ar eu menter ddiweddaraf i ymrwymo'u hunain tuag at wella safonau peldroed ar hyd a lled y wlad.

Cytundeb newydd Giggs

Glyn Griffiths | 10:42, Dydd Llun, 4 Mawrth 2013

Sylwadau (0)

Dros ugain mlynedd yn ôl pan oeddwn yn hyfforddi tîm ysgolion Cymru o dan 18 oed., cefais wybod am chwaraewr addawol a oedd yn chwarae i dîm ieuenctid Manchester United.

Robbie Savage, a oedd yn aelod o'r tîm ysgolion yma, ac a oedd hefyd gyda Manchester United yr adeg honno ddywedodd y stori.

Y bachgen addawol oedd Ryan Giggs - "Does neb wedi clywed amdano ar hyn o bryd ac Alex Ferguson yn cadw'n ddistaw" oedd y neges gan Robbie.

Wel erbyn heddiw, mae'r dyn ifanc yma wedi gwireddu proffwyd Robbie Savage ac yr wythnos yma, bydd Ryan Giggs yn cyrraedd carreg filltir go arbennig, pan fydd yn chwarae ei filfed gem beldroed proffesiynol.

Gwnaethpwyd hyn yn bennaf wrth chwarae dros Manchester United, ond hefyd mae chwarae 64 o weithiau i dîm cenedlaethol Cymru a 4 i dîm GB yn y gemau Olympaidd y llynedd yn cael eu cyfrif.

Gem broffesiynol cyntaf y Cymro oedd ar Fawrth 2, 1991 i United yn erbyn Everton ac ers hynny mae wedi chwarae 612 yn yr Uwchgynghrair gan gynnwys (100 fel eilydd), 40 yn yr hen Adran Gyntaf, 73 o gemau yng nghwpan Lloegr, 149 yng nghystadlaethau Ewropeaidd, a 18 o gemau eraill megis Tarian Gymunedol y F.A. Mae wedi sgorio 163 o goliau iddyn nhw hefyd.

Pan sgoriodd i United yn erbyn Everton ar Chwefror 10fed, llwyddodd i sicrhau ei fod wedi sgorio ym mhob un o'r tymhorau ers sefydlu'r Uwchgynghrair - 21 tymor, yn ogystal â'r ddau dymor blaenorol yn yr hen Adran Un.

Sut mae hyn yn cymharu â gyrfa rhai eraill sydd wedi chwarae am gyfnod hir?
Mae'r golwyr Peter Shilton, Pat Jennings, David Seaman, a Ray Clemence wedi chwarae dros fil o gemau.

Chwaraeodd yr amddiffynnwr Eidaleg, Paolo Maldini, hefyd am gyfnod tebyg i A.C.Milan, ac mae Pele (sydd hefyd wedi sgorio dros 1000 o goliau), a gŵr arall o Frasil - Roberto Carlos (gynt o Real Madrid) - hefyd wedi chware dros fil o gemau.

Llwyddodd Teddy Sheringham i chwarae hyd at 42 oed, ond Alessandro Costacurta ydi'r chwaraewr hynaf a fu yng Nghynghrair Pencampwyr Ewrop pan oedd yn 40 mlynedd a 40 dydd oed. Chwaraeodd Sir Stanley Matthews am 33 o flynyddoedd cyn rhoi'r ffidil yn y to pan yn 50, a daeth gyrfa un arall o Frasil, Romario, i ben pan oedd yn 43.

Yr wythnos ddiwethaf fe arwyddodd Giggs gytundeb newydd gyda Manchester United am flwyddyn arall , a bydd hyn yn sicrhau ei fod ar gael I chwarae iddynt ac yntau dros ei 40 oed.

Bydd dim syndod os na fydd Ryan Giggs yn gosod meini llwyddiant newydd yn y dyfodol agos.


Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.