A' chiad chaistealan ann an Alba

Thug Rìgh Daibhidh I òrdan a' chiad chaistealan a thogail ann an Alba. Faigh a-mach carson agus ciamar a thog e na caistealan sin sa bhidio.

Dè th' ann an caisteal motte agus bailey?

B' e caistealan motte agus bailey a' chiad stoidhle caisteal a bh' ann.

Bhiodh an daingneach air a thogail le fiodh no clach air mullach tuim ris an cante am motte.

B’ e am bailey an t-àite san robh na daoine a bhiodh a' ruith an caisteal ag obair. Bha e air a chuairteachadh le feansa airson a dhìon.

Bhiodh am motte agus bailey uaireannan air an cuairteachadh le dìg airson dìon a bharrachd.

Caisteal Dhuthais

Tha Caisteal Dhuthais ann am Moireibh na eisimpleir de chaisteal motte agus bailey ann an Alba.

Cliog air an dealbh airson tuilleadh fhaighinn a-mach mu chaistealan motte agus bailey.

Rugadh Rìgh Daibhidh I na h-Alba o chionn còrr is 900 bliadhna agus bha e a' riaghladh ann an Alba faisg air 30 bliadhna.

Cò bh' ann an Rìgh Daibhidh I?

 • Rugadh e mu 1084 – o chionn còrr is 900 bliadhna!
 • B' e am mac a b' òige aig Rìgh Calum III agus Mairead (an Naomh Mairead).
 • Rìgh na h-Alba 1124 gu 1153.
 • Thug e an t-òrdan airson a' chiad chaistealan ann an Alba a thogail.
 • Thog e tòrr eaglaisean air feadh na dùthcha.
 • Rinn e a' chiad bhuinn rìoghail Albannach – buinn airgid le aodann fhèin orra.

Cò bh' anns na Nòrmanaich?

 • Frangaich a thug ionnsaigh air Sasainn ann an 1066.
 • Thog iad caistealan motte agus bailey ann an Sasainn airson na ridirean agus na saighdearan aca a chumail sàbhailte.
 • Bha Rìgh Daibhidh I a' fuireach ann an Sasainn nuair a bha na Nòrmanaich a' riaghladh.
 • Chòrd e ri Daibhidh mar a bha na Nòrmanaich a' riaghladh agus a' cur dhaoine ann an òdugh.
 • Nuair a thàinig Daibhidh gu bhith na Righ air Alba, dh'iarr e air na ridirean Nòrmanach tighinn a dh'Alba airson a dhìon agus chuir e air dòigh gun togadh iad caistealan sa h-uile h-àite.
Brat-grèise Bayeux a' sealltainn nan turasan mìorbhaileach aig Uilleam Ceannsaiche agus na Ridirean Nòrmanach nuair a thug e ionnsaigh air Sasainn ann an 1066.