Dargludiad, Darfudiad a Phelydriad

Mae Ada, ap gwyddoniaeth, yn egluro’r broses o ddargludo, darfudo a phelydru.

Plygu ac adlewyrchu tonnau

Mae Sara eisiau syrffio’r we, felly mae Ada yr ap gwyddoniaeth yn dechrau traethu am donnau.

Rheol llaw chwith Fleming

Mae Ayla a Aiysha yn awyddus i weld symudiad prin yn ystod sioe reslo Mecsicanaidd.

Tonfedd, amledd a buanedd

Mae Ada, yr ap gwyddoniaeth, yn egluro i Sophie sut mae gofyn i Chris am ddêt.

Tonnau P a thonnau S

Mae Ada yr ap gwyddoniaeth yn torri ar draws ffilm drychineb Dylan ac Owain.

Trydan yn y cartref

Mae’r gerddoriaeth ym mharti Charlie yn stopio’n sydyn.

9 learner guides

We have a selection of learner guides