Dysgu am ffotosynthesis

Golwg ar anghenion hanfodol y broses ffotosynthesis, sef egni haul, carbon deuocsid a dŵr.

Ffotosynthesis

Golwg ar sut mae planhigion yn cynhyrchu eu bwyd eu hunain trwy ffotosynthesis.

Glwcos mewn planhigion

Golwg ar pam mae planhigion angen glwcos.