Cyrydu a rhydu

Golwg ar sut mae cerfluniau efydd yn cyrydu a gwrthrychau haearn yn rhydu.

Metelau ac anfetelau

Y gwahaniaethau rhwng metelau ac anfetelau.

Metelau yn adweithio gydag asidau

Metelau'n adweithio gydag asidau i greu halwynau a hydrogen.

Metelau yn adweithio gydag ocsigen

Adweithiau metelau gydag ocsigen i greu ocsid. Llosgi magnesiwm, copr, sinc a gwlân dur.