Corwynt Katrina - ailadeiladu

Golwg ar ailadeiladu dinas New Orleans chwe mis wedi Corwynt Katrina yn 2005.

Corwynt Katrina - ailadeiladu yn Mississippi

Asesiad o'r ailadeiladu yn Biloxi chwe mis ar ôl i Gorwynt Katrina daro'r ardal yn 2005.

Corwynt Katrina - dinistr

Effeithiau Corwynt Katrina ar New Orleans ym mis Awst 2005.

Corwynt Katrina - effaith ar bobl

Effeithiau Corwynt Katrina ar New Orleans yn 2005, gyda chipolwg i'r dyfodol.

Corwyntoedd New Orleans - 2005 a 1964

Cymharir y ddau gorwynt sydd wedi taro New Orleans yn ddiweddar: 2005 (Katrina) a 1964.

Effaith Katrina ar y boblogaeth

Golwg ar ardal lle mae olion dinistr Corwynt Katrina i'w gweld chwe mis yn ddiweddarach.

Effeithiau corwynt

Difrod yn New Orleans ar ôl i Gorwynt Katrina daro.

Gweithgaredd economaidd wedi newid ar ôl y tsunami

Adroddiad newyddion ar effeithiau’r tsunami ar Sri Lanka.

Llifogydd yn Bangladesh

Llifogydd y monsŵn yn Bangladesh.

Montserrat o dan ludw

Y difrod amgylcheddol a achoswyd gan echdoriad llosgfynydd ar ynys Montserrat.