Streic y glowyr 1984 - terfysgoedd

Enghreifftiau o derfysg yn ystod streic y glowyr 1984-1985.

Streic y glowyr 1984 - trais a thrafferthion

Adroddiad newyddion ar streic y glowyr a ddarlledwyd ar ddiwedd 1984.

Swyddi yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Pan aeth dynion i frwydro yn y Rhyfel, daeth menywod yn allweddol i weithlu Prydain.

Taith olaf y Cardi Bach 1962 - diwedd oes

Taith olaf trên stêm o Hendy-gwyn ar Daf i Aberteifi ym 1962.

Trychineb Aberfan 1966

Adroddiad gan Owen Edwards ar drychineb Aberfan pan fu farw 116 plentyn a 28 oedolyn.

Y Chwyldro Diwydiannol ac Amlddiwylliant

Arweiniodd y Chwyldro Diwydiannol at gymuned amlhiliol ger dociau Caerdydd.

Y Mudiad Dirwestol

Arweiniodd cynnydd mewn yfed alcohol yn y 19eg ganrif at dwf y mudiad dirwestol.

Yr Arwisgiad 1969

Hanes arwisgiad Charles yn Dywysog Cymru ym 1969.

Yr ymgyrch i sefydlu S4C

Ymgyrch y 1970au a'r 1980au i orfodi'r llywodraeth i roi sianel deledu Gymraeg i Gymru.