Canu am y tywydd

Ble nesaf?

Ble wyt ti’n byw?
Disgrifio dy dŷ
Mwy o fideos Cymraeg