Ciamar a gheibh lusan lùth agus biadh airson fàs?

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air mar a bhios lusan a' faighinn lùth agus biadh airson fàs.

Faigh a-mach mu analachadh is foto-co-chur, agus mar a gheibh lusan mathachasan airson fàs.