Beth yw mesuriadau metrig?

Rydyn ni’n defnyddio’r system fetrig i fesur hyd, pwysau neu gyfaint rhywbeth. Caiff hyd ei fesur mewn milimetrau (mm), centimetrau (cm), metrau (m) neu gilometrau (km).

The metric system is used to measure the length, weight or volume of an object. Length is measured in millimetres (mm), centimetres (cm), metres (m) or kilometres (km).

  • 1 cm = 10 mm
  • 1 m = 100 cm
  • 1 km = 1000 m
  • tua lled stwffwl yw 1 cm / 1 cm is about the width of a staple
  • tua lled gwely sengl yw 1 m / 1 m is about the width of a single bed

Caiff pwysau ei fesur mewn gramau (g) a chilogramau (kg). Caiff cyfaint ei fesur mewn mililitrau (ml) a litrau (l).

Weight is measured in grams (g) and kilograms (kg). Volume is measured in millilitres (ml) and litres (l).

  • 1 kg = 1000 g
  • 1 l = 1000 ml
  • 1 kg yw pwysau saith afal / 1 kg is the weight of seven apples
  • 1 l yw cyfaint carton o sudd oren / 1 l is the volume of a carton of orange juice