Beth yw mesuriadau metrig?

Mae pryfyn yn esbonio mesuriadau metrig.

Rydyn ni’n defnyddio’r system fetrig i fesur hyd, pwysau neu gyfaint rhywbeth. Caiff hyd ei fesur mewn milimetrau (mm), centimetrau (cm), metrau (m) neu gilometrau (km).

  • 1 cm = 10 mm
  • 1 m = 100 cm
  • 1 km = 1000 m
  • Tua lled stwffwl yw 1 cm
  • Tua lled gwely sengl yw 1 m
Labeli gyda'r llythrennau - mm, cm, m, km

Caiff pwysau ei fesur mewn gramau (g) a chilogramau (kg). Caiff cyfaint ei fesur mewn mililitrau (ml) a litrau (l).

  • 1 kg = 1000 g
  • 1 l = 1000 ml
  • 1 kg yw pwysau saith afal
  • 1 l yw cyfaint carton o sudd oren

Mesurau ac arian, there's more to learn...