Beth yw gwneud penderfyniadau ariannol?

Mae Peniog yn breuddwydio am gar newydd ond yw e'n gallu ei fforddio?

Beth yw angen ac eisiau?

Cyn gwneud cyllideb, meddylia’n ofalus am beth rwyt ti ei eisiau a beth rwyt ti ei angen.

Anghenion yw’r pethau mae’n rhaid i ni eu cael i fyw, fel bwyd, dillad a lle i fyw.

Pethau y bydden ni’n hoffi eu cael yw’r pethau rydyn ni eu heisiau, er enghraifft gêm neu degan newydd – neu gar crand! Gallwn ni fyw heb bethau rydyn ni eisiau.

Wyt ti’n gwybod beth rwyt ti ei angen a beth rwyt ti ei eisiau? Llunia restr o’r ddau beth.

Beth am wneud dy gyllideb dy hun?