Beth yw cyfaint?

Cyfaint / Volume

Cyfaint yw faint o le mae siâp 3D yn ei lenwi.

Mae bloc cm ciwbig yn llenwi 1 cm ciwbig. Rydyn ni’n ysgrifennu hynny fel hyn: 1 cm³.

Gelli di weithio allan beth yw cyfaint siâp drwy luosi uchder × lled × dyfnder.

Os yw’r siâp wedi’i wneud o flociau cm ciwbig, gelli di gyfri’r ciwbiau i ganfod cyfaint y siâp.