Sut i gyfrifo cyfaint

Mae Jerry ac Albert yn coginio pasta ar gyfer ciwb. Faint o basta fydd yn ei llenwi?

Sut i gyfrifo cyfaint

Uchder × lled × dyfnder = cyfaint

Os yw’r uchder, y lled a’r dyfnder wedi’u mesur mewn cm, bydd yr ateb mewn cm³.

Os yw’r uchder, y lled a’r dyfnder wedi’u mesur mewn m, bydd yr ateb mewn m³.

Hafaliad yn dangos uchder lluosi â lled lluosi â dyfnder yw naw centimetr wedi ei luosi a chwech centimetr wedi ei luosi â deg centimetr sy'n hafal i bum cant a phedwar deg centimetr ciwb.
9cm × 6cm × 10cm = 540cm³