Sut i gyfrifo cyfaint

Cynnwys y wers hon

  • Un fideo
  • Un gweithgaredd

Lesson content

  • One video
  • One activity

Fideo / Video

Mae Jerry ac Albert yn coginio pasta ar gyfer ciwb. Faint o basta fydd yn ei llenwi?

Nodiadau i rieni

  • I gyfrifo cyfaint, rhaid mesur yr uchder, y lled a’r dyfnder er mwyn gweld faint sydd angen i’w lenwi.
  • I gyfrifo cyfaint ciwb sydd ag uchder o 9cm, lled o 6cm a dyfnder o 10cm, rhaid lluosi pob un (hyd x lled x uchder).
  • Felly, 9 x 6 = 54 a 54 x 10 = 540. Cyfaint y ciwb yw 540cm ciwbig.

Notes for parents

  • To calculate volume, you must measure the height, width and depth. This will tell you how much you need to fill the cube.
  • To calculate the volume of a cube with a height of 9cm, a width of 6cm and a depth of 10cm, you must multiply each one (height x width x depth).
  • So, 9 x 6 = 54 and 54 x 10 = 540. Therefore the volume of the cube is 540cm cubed.

Sut i gyfrifo cyfaint

Uchder × lled × dyfnder = cyfaint

Os yw’r uchder, y lled a’r dyfnder wedi’u mesur mewn cm, bydd yr ateb mewn cm³.

Os yw’r uchder, y lled a’r dyfnder wedi’u mesur mewn m, bydd yr ateb mewn m³.

9cm × 6cm × 10cm = 540cm³

Gweithgaredd / Activity

Gwna’r swm.

Do the sum.

Bitesize - Cyfnod Sylfaen
Bitesize - Cyfnod Allweddol 2
Bitesize - Cyfnod Allweddol 3