Cydraddoldeb

Mae cydraddoldeb ymysg dynion a menywod wedi datblygu dros y canrifoedd.

Gwleidyddiaeth a Ffeminisiaeth

Brwydrodd menywod am ddegawdau am yr hawl i gyfrannu at wleidyddiaeth ym Mhrydain.

Iolo Morganwg

Dylanwad Iolo Morganwg ar yr Eisteddfod fodern.

Y Mudiad Dirwestol

Arweiniodd cynnydd mewn yfed alcohol yn y 19eg ganrif at dwf y mudiad dirwestol.