Carson a bhiodh na Lochlannaich a' creachadh?

Bha creachadh na phàirt cudromach de dhòigh-beatha nan Lochlannach. A h-uile bliadhna bhiodh bàtaichean làn ghaisgich eagalach Lochlannach a' seòladh thar na mara à Nirribhidh airson ionnsaigh a thoirt air manachainnean mar an tè air Eilean Ì.

Bha na Lochlannaich a' tighinn à Nirribhidh a chreachadh eileanan na h-Alba agus am beairteas a bha anns na h-eaglaisean.

There's more to learn...