Cò ris a bha comann-sòisealta nan Lochlannach coltach?

Nuair a thàinig na Lochlannaich a dh'Alba, thug iad leotha na riaghailtean, na laghan agus an dòigh-beatha fhèin. Cò ris a bha e coltach a bhith beò ann an Alba aig àm nan Lochlannach?

Bhiodh na Lochlannaich a' cumail Thing, coinneamh far am biodh iad a' rèiteach argamaidean agus a' dèanamh cho-dhùnaidhean.

There's more to learn...