Carson a bha na Lochlannaich measail air a bhith ag innse sgeulachdan?

Bu toigh leis na Lochlannaich a bhith ag innse sgeulachdan ris an canar sagathan. Bha na sgeulachdan sin a' comharrachadh nam batalan aca agus an t-ionmhas a chreach iad. Ach carson a bha sgeulachdan cho cudromach dha na Lochlannaich?

Bu toigh leis na Lochlannaich a bhith ag innse sgeulachdan a' cumail cuimhne air an eachdraidh aca ann an sgeulachdan a bhiodh air an aithris le skalds.

There's more to learn...

This guide
Dealbh de Lochlannach à beò-dhealbhadh Na Lochlannaich an Alba, A' cuimhneachadh

A' cuimhneachadh