A bhith beò

Bha na Lochlannaich math san dachaigh, a' dèanamh snàth, aran agus an geamannan fhèin.

A' creachadh

Faigh a-mach carson a bha creachadh cho cudromach ann an dòigh-beatha nan Lochlannach.

A' riaghladh

Nuair a thàinig na Lochlannaich a dh'Alba, thug iad leotha na riaghailtean agus na laghan aca fhèin. Faigh a-mach mu Thing nan Lochlannach.

A' creidsinn

Bha na Lochlannaich a' creidsinn ann am mòran dhiathan agus bhiodh iad a' tiodhlacadh nithean còmhla ris na daoine a bheireadh iad leotha dhan ath bheatha.

A' cuimhneachadh

Bhiodh na Lochlannaich a' cumail cuimhne air an eachdraidh ann an sgeulachdan a bhiodh air an aithris le skalds.

A' malairt

Bhiodh na Lochlannaich a' malairt stuthan bho air feadh an t-saoghail, a' cleachdadh anart agus nithean airgid.

A' siubhal

Bha na Lochlannaich nam maraichean tapaidh agus bhiodh iad a' dol a dh'àitichean dha nach deach duine riamh roimhe sin.

A' sabaid

Bha na Lochlannaich fiadhaich ann an sabaid agus bhiodh iad a' dèanamh deagh fheum de bhuill-airm agus innleachd.