Byw heb ddŵr - defnyddio sgiliau hynafol

Llwyth y Tubu yn rhoi sgiliau eu hynafiaid ar waith i gasglu dŵr.

Byw mewn lle oer - mudo gydag anifeiliaid

Pobl y Sami'n mudo'n flynyddol gyda'i ceirw ar hyd llwybrau hynafol.

Coedwigoedd cynaliadwy - defnyddio nerth anifeiliaid

Mae trigolion coedwig yn India yn boncyffio’n gynaliadwy gyda help eliffantod.

Cynaliadwyedd yn yr Arctig - hela yn gynaliadwy

Defnyddio sgiliau traddodiadol i oroesi yn yr Arctig.

Dyfroedd cynaliadwy - addasu i’r amgylchedd

Sut mae cymuned Bajau Laut yn cyd-fyw â'r môr sy'n hanfodol i'w bywydau.

Hela ar Ynys Baffin

Golwg ar sut mae'r Inuit yn byw mewn hinsawdd oer iawn ar Ynys Baffin.

Porfeydd cynaliadwy - bywyd nomadig

Nomadiaid yn bugeilio ceffylau ar stepdir Mongolia.