Ciamar a chuidicheas faisg-dhùblachaidhean thu le cur-ris?

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air mar a chuidicheas faisg-dhùblachaidhean thu le cur-ris.

Anns a' bhidio tha faisg-dhùblachadh a' cuideachadh Snoot agus Fin gus dà àireamh a tha cha mhòr co-ionann a chur-ris, mar 18 + 20.