Ciamar a nì iomadan de dheich iomadachadh agus roinn nas fhasa?

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air mar a nì iomadan de dheich iomadachadh agus roinn nas fhasa.

Anns a' bhidio nì Snoot is Fin iomadan de dheich gus obrachadh a-mach cia mheud poca a tha dhìth gus treud ghruamabrogan a bhiathadh.