Ciamar a chuidicheas ath-òrdachadh thu le cur-ris?

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air mar a chuidicheas ath-òrdachadh thu le àireamhan a chur-ris.

Anns a' bhidio tha Snoot is Fin a' cleachdadh ath-òrdachadh airson gealaichean a chunntadh.