Ciamar a chuidicheas pàirteachadh le cur-ris àireamhan dà fhigear?

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air mar a chuidicheas pàirteachadh thu le bhith a' cur-ris àireamhan dà fhigear.

Tha Snoot is Fin a' pàirteachadh àireamhan gu bhith nan deichean is nan aonadan is iad airson obrachadh a-mach cia mheud catagan a dh'ith Glamaire grobaidh às a' ghàrradh aca.