Ciamar a gheibh thu an aon àireamh ann an diofar dhòighean?

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air mar a gheibh thu an aon àireamh ann an diofar dhòighean.

Anns a' bhidio tha Snoot agus Fin a' togail rocaid is ag ionnsachadh gun dèan 2 x 10 bolta 20, dìreach mar a nì 4 x 5 boltaichean.