Ciamar a nì thu letheadh?

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air mar a nì thu letheadh.

Anns a' bhidio tha Snoot a' roinn na lof shlìomaich aige gu co-ionann ri Fin, Plimble is Plumble le dà leth a dhèanamh dhith dà thuras.