Ciamar a gheibh thu fìrinnean àireimh ùra bho na th' agad?

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean air mar a dh'obraicheas tu a-mach fìrinnean àireimh ùra bho fhìrinnean air an toirt dhut.

Anns a' bhidio tha Snoot agus Fin ag obrachadh a-mach dè thèid aca air a cheannach aig ionad nam balgan leis an airgead a th' aca.