Cwrdd â ffrindiau a’u teuluoedd

Mae Kasia yn sglefrolio i mewn i fwyty ac yn cwrdd â’i ffrindiau a’u teuluoedd.