Sut i fynegi barn

Mae Rhodri ac Erin yn dadlau dros y ffordd orau i dreulio amser.

Sut i fynegi barn ac ystyried safbwyntiau gwahanol

Mynega Joseff ac Erin eu barn am sbwriel yn y parc a pha mor bwysig yw hi i ailgylchu.

Sut i berswadio

Llwydda Rhodri i gael caniatâd i fynd i ŵyl ddawns drwy ddefnyddio iaith berswadiol.

Sut i roi cyfarwyddiadau syml

Mae Joseff yn cynnig dysgu Mali sut i sglefrfyrddio gan ddefnyddio cyfarwyddiadau syml.

Sut i roi cyfarwyddiadau manwl

Cyflwyna Erin flog sy’n cynnwys nifer o gyfarwyddiadau manwl a geirfa defnyddiol.

Sut i atalnodi

Wrth decstio am ei phrofiad mewn dinas newydd, mae atalnodi gwael Erin yn drysu pawb.