Sut i ddefnyddio tabl syml

Beth yw tabl data syml a sut i greu a defnyddio tabl.

Tablau data

Rydyn ni’n gallu defnyddio tabl i ddangos darnau o ddata am wahanol bethau.

Mae teitl y tabl yn dweud wrthym beth sydd yn y tabl. Mae’r penawdau’n dweud wrthym pa ddata sydd ym mhob colofn a phob rhes.

I weld sawl ergyd gymerodd Louie ar gyfer yr ail dwll, rwyt ti’n edrych ar draws rhes Louie nes cyrraedd colofn yr ail dwll. Felly cymerodd Louie 4 ergyd i gael y bêl i’r twll!

Tabl yn dangos sgoriau golff Pytiwr a Louie ar dyllau un, dau a thri.
Mae'r tabl data yn dangos sgoriau'r chwaraewyr.