Sut i ddarganfod cymedr, canolrif, modd ac ystod

Sut i gyfrifo cyfartaledd data.

Y canolrif yw’r gwerth canolog.

 • I ganfod y canolrif, rho’r rhifau yn eu trefn ac edrycha pa un sydd yng nghanol y rhestr
 • ee 3, 3, 6, 13, 100 = 6
 • 6 yw’r canolrif

Os oes dau werth yn y canol mae’r canolrif hanner ffordd rhwng y ddau. Does dim rhaid iddo fod yn rhif cyfan.

Y modd yw’r rhif sy’n ymddangos amlaf.

 • I ganfod y modd, trefna’r rhifau o’r isaf i’r uchaf ac edrycha pa rif sy’n ymddangos amlaf
 • ee 3, 3, 6, 13, 100 = 3
 • 3 yw’r modd

Y cymedr yw cyfanswm y rhifau wedi’i rannu gyda nifer y rhifau.

 • I ganfod y cymedr, adia’r holl rifau gyda’i gilydd, wedyn rhanna gyda’r nifer o rifau
 • ee 6 + 3 + 100 + 3 + 13 = 125 ÷ 5 = 25
 • 25 yw’r cymedr

Dydi’r cymedr ddim bob amser yn rhif cyfan.

Yr ystod yw’r gwahaniaeth rhwng y rhif mwyaf a’r lleiaf.

 • I ganfod yr ystod, tynna’r rhif isaf o’r rhif uchaf
 • ee 100 - 3 = 97
 • 97 yw’r ystod

There's more to learn...

This guide
Sut i gyfrifo cyfartaledd data.

Sut i ddarganfod cymedr, canolrif, modd ac ystod