Sut i ddarganfod cymedr, canolrif, modd ac ystod

Y canolrif yw’r gwerth canolog.

I ganfod y canolrif, rho’r rhifau yn eu trefn ac edrycha pa un sydd yng nghanol y rhestr, er enghraifft:

  • 3, 3, 6, 13, 100
  • 6 yw’r canolrif

Os oes dau werth yn y canol, mae’r canolrif hanner ffordd rhwng y ddau rif. Does dim rhaid iddo fod yn rhif cyfan.

Y modd yw’r rhif sy’n ymddangos amlaf.

I ganfod y modd, trefna’r rhifau o’r isaf i’r uchaf ac edrycha pa rif sy’n ymddangos amlaf, er enghraifft:

  • 3, 3, 6, 13, 100
  • rhif 3 sy'n ymddangos amlaf yn y rhestr, felly 3 yw’r modd

Y cymedr yw cyfanswm y rhifau wedi’i rannu gyda nifer y rhifau.

I ganfod y cymedr, adia’r holl rifau gyda’i gilydd, wedyn rhanna'r ateb gyda’r nifer o rifau, er enghraifft:

  • 6 + 3 + 100 + 3 + 13 = 125
  • 125 ÷ 5 = 25
  • 25 yw’r cymedr

Dydy’r cymedr ddim bob amser yn rhif cyfan.

Yr ystod yw’r gwahaniaeth rhwng y rhif mwyaf a’r rhif lleiaf.

I ganfod yr ystod, tynna’r rhif isaf o’r rhif uchaf, er enghraifft:

  • 100 - 3 = 97
  • 97 yw’r ystod

There's more to learn...

This guide
Sut i gyfrifo cyfartaledd  data.

Sut i ddarganfod cymedr, canolrif, modd ac ystod