Beth yw tebygolrwydd?

Sut i ddefnyddio siartiau a thablau i ddatrys problemau.

Tebygolrwydd

Tebygolrwydd, neu siawns, yw pa mor debygol o ddigwydd y mae rhywbeth. Os oes gan rywbeth debygolrwydd isel, mae’n annhebygol o ddigwydd.

Os oes gan rywbeth debygolrwydd uchel, mae’n debygol o ddigwydd.

Dangosir tebygolrwydd gan amlaf ar ffurf ffracsiwn. Siawns 1 mewn 2, neu 1/2, yw’r tebygolrwydd o gael ‘cynffon’ wrth daflu ceiniog.

Gallwn ddangos tebygolrwydd hefyd fel degolyn neu ganran. Felly gallwn ddangos tebygolrwydd 1/2 hefyd fel 0.5 neu 50%.

Mae bag yn cynnwys tri banana a dim byd arall.

Mae pob tebygolrwydd ar raddfa rhwng 0 (amhosib) ac 1 (sicr).

Tebygolrwydd rhoi llaw i mewn i’r bag a thynnu banana allan yw 1 (sicr), achos does dim byd arall yn y bag.

Tebygolrwydd rhoi llaw i mewn i’r bag a thynnu afal allan yw 0 (amhosib), achos does dim afalau yn y bag.