Sut i gasglu data

Data / Data

Ystyr ‘data’ yw ‘gwybodaeth’. Gelli di gasglu data drwy eu dangos mewn tablau, siartiau neu graffiau. Wedyn bydd hi’n haws darllen a deall y wybodaeth.

Mae’n bwysig darllen pob rhan o’r tabl, siart neu graff i ganfod beth mae’r wybodaeth yn ei dweud wrthyt ti.