Sut i gasglu data

Ffyrdd o gasglu data yn effeithiol.

Data

Ystyr ‘data’ ydi ‘gwybodaeth’. Gelli di gasglu data drwy ei ddangos mewn tablau, siartiau neu graffiau. Wedyn bydd hi’n haws darllen a deall y wybodaeth.

Mae’n bwysig darllen pob rhan o’r tabl, siart neu graff i ganfod beth mae’r wybodaeth yn ei ddweud wrthyt ti.