Sut i gasglu data

Ffyrdd o gasglu data yn effeithiol.

Sut i ddefnyddio tabl syml

Beth yw tabl data syml a sut i greu a defnyddio tabl.

Beth yw tebygolrwydd?

Sut i ddefnyddio siartiau a thablau i ddatrys problemau.