Amserlenni

Daw Al Gebra, Ditectif Preifat, i achub Miriam a Samad sy'n cael trafferth deall amserlen.

Cyllid busnes

Ydy Dewi yn deall faint bydd e'n talu mewn llôg ar fenthyciad arian gan Teri Twyllo?

Cyllid personol

Ydy Al Gebra, Ditectif Preifat, yn gallu egluro'r cawlach yng nghyfrif cynilo Dileila?

Cymhareb

Pa gymhareb sydd orau i rannu gwobr ariannol rhwng aelodau Band-i-geidfran?

Mesuriadau bras

Pam bod arffiniau mor bwysig wrth drafod mesuriadau? Al Gebra sy'n egluro'r cyfan.

10 learner guides

We have a selection of learner guides