Allyriad ymbelydrol

Mae Ayla ac Aiysha yn cwrdd â’r cyn-arwr, Alpha Man, mewn cynhadledd llyfrau comig.

Cyfansoddiad cemegol sêr

Mae Ada, yr ap gwyddoniaeth, yn egluro bod gan sêr eu olion bysedd unigryw eu hunain.

Cyfrio syml

Mae Ada yn helpu i basio’r amser mewn ciw hir drwy egluro hanner oes.

Cylchred oes seren

Mae Ada, yr ap gwyddoniaeth, yn egluro cylchred bywyd seren.

Llunio graff hanner oes

Mae Sara a Beca yn dysgu am lunio graff hanner oes.

Rhuddiad cosmolegol

Mae Ada, yr ap gwyddoniaeth, yn egluro ymlediad y bydysawd.

Sêr màs isel a màs uchel

Mae Ada, yr ap gwyddoniaeth, yn egluro tarddiad yr holl elfennau yn y bydysawd.

Ymholltiad

Mae Ada, yr ap gwyddoniaeth, yn disgrifio ymhollti gan ddefnyddio gêm o bŵl i gymharu.

9 learner guides

We have a selection of learner guides