Caol le caol, leathan le leathan

De ghnáth, baineann muid úsáid as an riail "caol le caol, leathan le leathan' nuair a bhfuil muid ag litriú focail.

There's more to learn...

This guide
Agus muid ag litriú as Gaeilge, baineann muid usáid as gutaí leathana agus gutaí caola.

Caol le caol, leathan le leathan