An chopail

Tá difear mhór idir tá agus is - ach cén uair a bhaineann muid úsáid as na focail seo?