An aimsir fháistineach

Nuair a tá muid ag labhairt faoi rud ag tarlú sa todhchaí, baineann muid usáid as an aimsir fháistineach.

Ainmfhocail, briathra agus aidiachtaí

Nuair a bhíonn ainmfhocail, aidiachtaí agus briathra le cheile, bíonn abairtí ann.

Caol le caol, leathan le leathan

De ghnáth, baineann muid úsáid as an riail "caol le caol, leathan le leathan' nuair a bhfuil muid ag litriú focail.

Na huimhreacha

Nuair atá muid ag déanamh cuntais ar dhaoine nó rud, tá cúpla riail difrúil ann.

An chopail

Tá difear mhór idir "tá" agus "is" - ach cén uair a bhaineann muid úsáid as na focail seo?