Anifeiliaid yn atgenhedlu

Y broses atgenhedlu mewn gwahanol anifeiliaid.

Atgenhedlu a ffrwythloni

Golwg ar atgenhedlu a ffrwythloni mewn bodau dynol.

Cylchred bywyd y broga a'r llyffant

Gwelir sut mae broga a'r llyffant yn dechrau eu cylchred bywyd.

Gwarchod pengwiniaid ifanc

Sut mae pengwiniaid wedi addasu er mwyn atgenhedlu mewn tymereddau oer.