Cromatograffaeth

Defnyddio cromatograffaeth i wahanu'r lliwiau mewn inc.

Dulliau a ddefnyddir i wahanu cymysgeddau

Defnyddio magnet, hidlo, anweddu a distyllu ffracsiynol.

Ffactorau sy’n effeithio ar hydoddedd

Effaith newid tymheredd ar hydoddedd sylwedd.

Ffurfio hydoddiannau

Y broses hydoddi a'r termau perthnasol.