Ciamar a chuidicheas a' dol thairis air 60 thu leis an uair innse?

Coimhead a' bhidio agus freagair na ceistean mu an uair.

Anns a' bhidio tha Fin is Snoot a lorg gu bheil 60 mionaid ann an uair a thìde, 30 mion ann an leth uair is 15 mion ann an cairteal.